Kościół Eutanazji (Church of Euthanasia)

Jego członkowie uważają, że zachwiana została proporcja pomiędzy ludźmi a innymi organizmami na ziemi. Żeby ją przywrócić, musi dojść do masowej, dobrowolnej redukcji populacji. Dlatego najważniejsze przykazanie tego kościoła brzmi: “Nie będziesz uczestniczył w prokreacji”. Dodatkowe cztery filary tej religii to: samobójstwo, aborcja, sodomia i kanibalizm. Twórcy Kościoła Eutanazji podkreślają jednak, że kanibalizm w ich rozumieniu wcale nie wymaga zabijania ludzi, wystarczy konsumpcja ciał osób, które zmarły śmiercią naturalną bądź zginęły w wypadkach. I choć na swojej stronie internetowej umieścili hasło “Chroń planetę, zabij siebie”, to wyjaśniają, że samobójstwo jest dobrowolne. Kościół Eutanazji założyła pochodząca z Bostonu kompozytorka muzyki techno i pisarka, wielebna Chris Korda. W ostatnich latach Kościół Eutanazji nie budzi szczególnego zainteresowania i mówi się o nim niewiele. Niektórzy podejrzewają, że wielebna Korda popełniła samobójstwo.

Marek Wałkuski, Wałkowanie Ameryki, Helion 2012.